Tiráž

Commerzbank Aktiengesellschaft
Sídlo: Kaiserplatz 16, D-60311 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko
Poštová adresa: D-60261 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko

Zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu vo Frankfurte nad Mohanom,
zn.HRB 32000, DIČ: DE - 114 103 514

Kontakt :
Telefón: +49 69 1 36 20
Telefax: +49 69 28 53 89
E-Mail: info@commerzbank.com
Internet: http://www.commerzbank.de/

Predseda dozornej rady:
Helmut Gottschalk

Predstavenstvo:
Manfred Knof (predseda)
Dr. Marcus Chromik
Jörg Hessenmüller

Michael Kotzbauer
Dr. Bettina Orlopp
Sabine Schmittroth

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft vykonáva:
Európská centrálna banka, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko
a
Spolkový úrad pre dohľad nad finačnými službami (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Spolková republika Nemecko
a
Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava,
Rajská 15/A
811 08 Bratislava
Tel.: +421 257 103 110
Fax: +421 257 103 116
E-Mail: officebratislava@commerzbank.com

Zastúpená vedúcim pobočky:
pán Ľudovít Bán

Povinné údaje:
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava 1, IČO: 30847737, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, Vložka číslo 1121/B, organizačná zložka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, so sídlom Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu vo Frankfurte nad Mohanom pod číslom HR B 32000.

Dozor nad COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava, vykonáva:
Národná banka Slovenska (www.nbs.sk; Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, SK) a Spolkový inštitút pre dohľad nad poskytovaním finančných služieb (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht www.bafin.de; Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn a Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main, SRN).