Právo

Ochrana údajů

Cookies

Při návštěvě našich internetových stránek používáme cookies, tedy malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a vašim prohlížečem. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přístupná, efektivní a bezpečná. V cookies nejsou ukládána hesla. Většina námi používaných cookies jsou takzvané session cookies. Ty jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky resetovány, jakmile se odhlásíte. Ukončíte-li session, tím že prohlížeče zavřete, zůstane cookie nějakou dobu uložen a následně přepsán nebo smazán klientem (tedy např. váš PC, nebo tablet). Naše cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry.

Webtracking

Na našich internetových stránkách se technologií web controllingu data shromažďují v pseudoanonymizované podobě a ukládají výlučně za účelem optimalizace. Z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymy. K tomu se používají cookies, které ale data shromažďují a ukládají výlučně jako pseudonymy. Data neslouží k tomu, aby návštěvníka těchto stránek osobně identifikovala, a nejsou spojována s daty přes nositele pseudonymu. Máte možnost konfigurovat váš prohlížeč tak, abyste byli informováni, jakmile mají být cookies umístěny, a případně tuto možnost odmítnout. Kromě toho můžete instalaci cookies příslušným nastavením zabránit. Pak je ale možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této stránky v plném rozsahu. Nebudou uloženy žádné osobní údaje. IP adresa uživatele není identifikovatelná a neumožňuje zpětné dohledávání návštěvníků těchto stránek.

Zpracovávání osobních dat

Pro zasílání publikací a newsletterů nabízených a vámi objednávaných na našich internetových stránkách budete v objednávkovém formuláři dotazováni na vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Tato data jsou ukládána a slouží výlučně k odeslání zásilky. V žádném případě nebudou poskytována třetím osobám. Uvedením vašich dat (jména, adresy, e-mailové adresy) do formuláře a zakřížkováním čtverečku nám poskytujete souhlas s uložením dat a jejich použitím k odeslání požadovaných informací. Tento souhlas je vydáván dobrovolně. Nevydání souhlasu nemá žádný vliv na plnění smlouvy. Osobní data zadaná s objednávkou newsletteru zůstanou uložena do té doby, dokud jejich odběr nezrušíte. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna vůči společnosti Commerzbank AG.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Prostřednictvím Cookie vytvořené informace o Vašem využívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa společností Google vždy v členské státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude přenesena plná IP adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa zjištěna Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji Google. Ukládání Cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; avšak upozorňujeme Vás, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. 

Google Browser-Plugin herunterladen und installieren

Kromě toho můžete evidenci údajů vytvořených pomocí Cookie a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google zakázat, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete dostupný Plugin prohlížeče a nainstalujete jej:

Google Analytics deaktivieren

Google Analytics deaktiviert

Dear users,

we take your request to anonymity seriously. We have set a cookie to your browser which will prevent a tracking on our website in the future.

Yours sincerely Commerzbank

Note: If you delete this cookie or use a different browser, the tracking is automatically reactivated. In this case, you must set the opt-out cookie for every individual browser again. Should your browser not accept cookies (because you already rejected the setting of cookies in the past) no opt-out cookie was placed by us. In this case you are already excluded from a web tracking by us.

For more information on the terms of use and data protection go to https://www.google.de/analytics/terms/de.html or https://www.google.de/intl/de/policies/. Please be advised that on this website, Google Analytics is supplemented with the code "anonymizelp" in order to guarantee that IP addresses are tracked in anonymised form (so-called IP masking).

Informace o ochraně osobních údajů

Disclaimer (vyloučení odpovědnosti)

Zřeknutí se práva na obsah zobrazený na tomto portálu

Commerzbank AG Vám tímto portálem zpřístupňuje nejrůznější témata.

Obsah zobrazený na portálu byl pro Vás vytvořen s ryze informačními cíli a nesmí být reprodukován jako část ani jako celek, předáván dalším osobám ani publikován. Tento obsah je zaměřen výhradně pro zákazníky, kteří mají bydliště v České republice. Byl vytvořen výlučně k informačním účelům; využívá se zvláště jako podklad informací, studií a jiných publikací nebo pro posouzení bezpečnosti.

Obsah nemá představovat individuální investiční doporučení, jakož ani výzvu k podepsání nebo k nabídce zakoupení či prodeji záruk nebo jiných finančních prostředků. Je zaměřen pouze na vlastní a nezávislé investiční rozhodnutí zákazníka a nenahrazuje specifické investorské nebo investiční poradenství. Pro takovou radu kontaktujte prosím našeho investičního poradce. Jediným právně závazným dokumentem pro nové výstupy a investiční fondy má být příslušný obchodní prospekt.

Přestože Commerzbank obstarává a připravuje poskytovaný informační obsah s veškerou náležitou péčí, činí tak bez nároku na správnost, úplnost, význam, přesnost a dostupnost výměny dat a ekonomických informací, směnných kurzů, cen, indexů, všeobecných obchodních dat, hodnocení, posudků a jiných dostupných údajů vhodných k nahlédnutí a k zobrazení. Rovněž využívá poznatky získané třetími subjekty. Hodnocení a posudky zde odrážejí názory toho kterého významného autora v čase jejich vytvoření. Takové posudky a hodnocení mohou být zastaralé nebo se mohou pozměnit jiným způsobem vlivem nejnovějšího vývoje, avšak beze změn na těchto hodnoceních či posudcích, studiích a poskytované informaci. Tam, kde byly poznatky získány třetími subjekty nebo kde byly reprodukovány názory třetích stran, mohou tyto nesouhlasit nebo dokonce odporovat názorům Commerzbank. Zejména fakta spojená s vytvářením informací slouží pouze jako ilustrace a nemají představovat soudy o budoucích ziscích nebo ztrátách. Jakékoli formulované termíny a podmínky mají být chápány jako nezávazné indikace a jsou závislé na aktivitě trhu a datu uzávěrky.

Commerzbank a/nebo její výkonné orgány, vedení a zaměstnanci mohou mít/mají akcie nebo zájmy v zárukách nebo finančních produktech, které jsou podstatnou částí poskytovaného obsahu, zvláště s ohledem na názory, posudky a ocenění. Jako doplněk Commerzbank mohla také zajistit funkce tvůrců trhu (market-makerů) pro takové záruky. Commerzbank může rovněž zajšťovat bankovní služby nebo jiné poradenské služby pro vydavatele takových záruk.

Commerzbank neustále monitoruje a obnovuje informace poskytované na tomto portálu. Navzdory naší péči se tato data mohou mezičasem změnit. Nemůžeme tutíž převzít žádnou odpovědnost nebo záruku za důležitost, správnost a úplnost poskytovaných informací. Totéž platí o všech ostatních webových stránkách, na něž směřují hlavní odkazy totoho portálu. Commerzbank není odpovědná za obsah webových stránek nalezených prostřednictvím takového odkazu. Mimo to si Commerzbank AG vyhrazuje právo učinit změny a úpravy v poskytovaných informacích.

Reuters
Informace ze zdroje Reuters jsou intelektuálním vlastnictvím Reuters Limited. Jakékoli kopírování, další publikování nebo redistribuce informací Reuters, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Reuters. Reuters neručí za žádné chyby nebo zpoždění v obsahu nebo za žádné akce učiněné ve spojitosti s nimi. Reuters a Reuters Sphere Logo jsou ochrannými známkami a registrovanými ochrannými známkami společností Reuters Group po celém světě.

„S ohledem na koordinaci BBA Enterprises Limited („BBAE“) a BBA Libor
Contributor Banks a Reuters („poskytovatelé“), kteří dodávají data, z kterých je BBA Libor složen, účastník potvrzuje a souhlasí, že v plném rozsahu zákona nikdo z BBAE nebo poskytovatelů:
(1) nepřijímá žádnou odpovědnost za četnost poskytování a přesnost sazby BBA Libor nebo za jakékoli užití sazby BBA Libor účastníkem,
ať už v důsledku, nebo ne, opomenutí kohokoli z BBAE nebo poskytovatelů;
(2) ani nebude právně odpovědný za jakékoli obchodní ztráty nebo ušlý zisk, ani za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody, které by nastaly v důsledku jakékoli takové chyby, nepřesnosti nebo použití informací.“

Obsah a odkazy bez záruky
Commerzbank se neustále snaží ověřovat a obnovovat informace na tomto internetovém portálu. Nicméně může se objevit nedostatek aktuálnosti. Nedáváme ani ujištění ani záruky na aktuálnost, správnost a úplnost dodávaných informací ani na aktuálnost, správnost a úplnost webových stránek, na něž se vztahují naše odkazy. Commerzbank vydává tyto odkazy jenom pro informaci a není zodpovědná za jejich obsah.

Všimněte si, prosím:
Tento internetový portál je vytvořen pro obchodní subjekty se sídlem zaregistrovaným v České republice podle českých zákonů. Anglická verze je nezávazným překladem určeným jen pro vaše pohodlí.